Elastyczne szybkie pożyczki do 31 dni

Elastyczne szybkie pożyczki do 31 dni

Ile gotówki potrzebujesz?

Termin spłaty
2020-05-10
Kwota
500.00
Prowizja
77.50
Odsetki
3.92
RRSO
490.81 %
Razem
581.42
Podstawowe dane
Szczegóły dotyczące zatrudnienia
Dane logowania

Informujmy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Express Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Paderewskiego 48 w celu wykonania zawartej z Express Profit Sp. z o.o. Umowy Ramowej Pożyczki oraz Kolejnych Pożyczek a także we własnych celach marketingowych Express Profit Sp. z o.o.

  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem inspektor@pozyczkonet.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy pożyczki zawartej z Express Profit Sp. z o.o. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
  • rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały pozyskane (np. realizacji umowy) oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi;
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w umowie, konsekwencją takiego przetwarzania będzie oferowanie konkretnych produktów Express Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.

Adres zameldowania
Adres do korespondencji
Dane bankowe
Problem? Sms nie doszedł?
Kliknij aby wysłać ponownie