Elastyczne szybkie pożyczki do 30 dni

Elastyczne szybkie pożyczki do 30 dni

Ile gotówki potrzebujesz?

Termin spłaty
2018-06-26
Kwota
500.00
Prowizja
137.50
Odsetki
5.24
RRSO
2023.06 %
Razem
642.74
Przedłuzenie spłaty:
30 dni:
142.74
Podstawowe dane
Szczegóły dotyczące zatrudnienia
Dane logowania

Informujemy, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez Express Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Paderewskiego 48 w celu wykonania zawartej z Express Profit Sp. z o.o. Umowy Ramowej Pożyczki oraz we własnym celu marketingowym Express Profit Sp. z o.o.. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy Ramowej Pożyczki. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo poprawiania danych osobowych. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w Polityce Prywatności na zasadach tam określonych.

Adres zameldowania
Adres do korespondencji
Dane bankowe
Problem? Sms nie doszedł?
Kliknij aby wysłać ponownie
Partnerzy: